Archwiliad anghyfartalwch hil: rhaid i ni wynebu anghydraddoldeb ar ei ben

Cyhoeddwyd: 03 Oct 2017

Wrth ymateb i sylwadau’r Prif Weinidog ar yr archwiliad anghyfartalwch hil, sydd ar fin gael ei gyhoeddi’r wythnos nesaf, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Ni waeth pa mor anghyffyrddus yw’r canfyddiadau, rhaid i ni beidio ag osgoi eu cydnabod. Mae anghydraddoldeb hil wedi hen galedu yn ein cymdeithas ac mae angen i ni beidio â thwyllo ein hunain y bydd rhywsut yn gwella heb ymdrech barhaus a chydlynol ar ein rhan. Mae angen strategaeth hil gynhwysfawr ar frys arnom i ddwyn pob rhan o’r llywodraeth ynghyd i wynebu’r anghydraddoldeb hwn ar ei ben a sicrhau na chaiff pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig eu gadael ar ôl. 

“Dylid canmol y Prif Weinidog am ymgymryd â’r gwaith hwn ac rydym yn barod i weithio gyda hi a defnyddio ein harbenigedd i fynd i’r afael â’r problemau hyn.” 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)