Araith y Frenhines 2019: cyfnod o ansicrwydd mawr a newid

Cyhoeddwyd: 14 Oct 2019

Wrth ymateb i’r ymrwymiadau a amlinellwyd yn Araith y Frenhines heddiw, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath: 

'Mewn cyfnod o ansicrwydd mawr a newid mae’n hanfodol ein bod yn amddiffyn a symud safonau yn eu blaen dros hawliau dynol yn y DU. Mae ymrwymiad parhaus i ddiogelu pobl rhag cam-drin domestig i’w groesawu yn ogystal â diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl i sicrhau bod y rhai sydd yn cael eu cadw’n gaeth yn cael eu diogelu.

'Gwnawn barhau i ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol a’n rôl cynghori arbenigol i wireddu newid yn y meysydd hyn sydd wir ei angen. Fodd bynnag, er mwyn i’r Llywodraeth gyflawni’i huchelgais o system mewnfudo deg a modern, dylid gwneud newidiadau megis terfyn amser 28 diwrnod ar gyfer cadw unigolion yn y ddalfa i’r DU weithredu’n unol â gweddill Ewrop.

'Mae angen ystyried gweithdrefnau pleidleisio yn ofalus iawn. Er ein bod yn croesawu cynlluniau i gynyddu cyfranogiad pobl anabl, ni ddylai cynlluniau ar gyfer gwiriadau ID i bleidleiswyr gyfyngu neb rhag gallu arfer eu hawl i bleidleisio.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)