Araith y Frenhines 2017: rhaid peidio â glastwreiddio Brexit

Cyhoeddwyd: 21 Jun 2017

Wrth ymateb i ymrwymiadau a amlinellwyd yn Araith y Frenhines heddiw, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Ar adeg pan mae angen i’n gwlad ddod ynghyd, rydym yn croesawu ymrwymiad y llywodraeth i ddileu gwahaniaethu o bob math a gwella hawliau gweithwyr. Mae gennym ddeddfau hawliau dynol a chydraddoldeb cryf a rhaid i’r llywodraeth sicrhau na chân nhw eu glastwreiddio wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Brexit yn darparu cyfle i ni gryfhau’r amddiffynfeydd cyfreithiol hyn ac rydym yn annog y llywodraeth i fanteisio arno.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)