Bydd clybiau’r Uwch Gynghrair, sydd ddim yn cyflawni safonau mynediad i bobl anabl, yn wynebu gweithredu cyfreithiol

Cyhoeddwyd: 16 Jan 2017

Wrth sylwi mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar Hygyrchedd Stadia Chwaraeon, a ganfu nad oedd nifer o glybiau’r Uwch Gynghrair yn gwneud digon i ganiatáu cefnogwyr anabl i fynychu gemau, meddai Cadeirydd y Comisiwn, David Isaac:

“Cafodd cefnogwyr anabl eu trin yn nawddoglyd ers degawdau, gyda phob esgus dan yr haul, megis nad oes unrhyw alw am docynnau sydd yn caniatáu mynediad i bobl anabl, ni ellir addasu hen stadia, ac, hyd yn oed, na fydd stadia na standiau newydd yn cydymffurfio â rheoliadau am flynyddoedd eto. Nid yw’r clybiau hyn yn unig yn mynd yn groes i’w haddewidion i gefnogwyr rhonc, maen nhw hefyd yn torri’r gyfraith.” 

“Rydym wedi ysgrifennu at bob clwb yn yr Uwch Gynghrair am drafodaeth ar frys ar b’un ai a ydyn nhw’n cydymffurfio â rheoliadau, a sut maen nhw’n ei wneud yn haws i gefnogwyr anabl fynychu gemau. Dewch i ni siarad yn blaen, bydd timau sydd ddim yn cydymffurfio yn wynebu gweithredu cyfreithiol.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)