Pandemig Coronafeirws: llythyr i Gymdeithas Feddygol Prydain

Cyhoeddwyd: 23 Apr 2020

Ysgrifennom at Gymdeithas Feddygol Prydain i amlygu’n pryderon ynghylch ei chanllaw moesol yn ystod achos y coronafeirws.  

Darllen y llythyr i Gymdeithas Feddygol Prydain (104KB, PDF)

Darllen ymateb Cymdeithas Feddygol Prydain (178KB, PDF)

Wrth sylwi ar bwysigrwydd canllaw eglur yn ystod y pandemig, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

"Mae meddygon a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill yn gwneud penderfyniadau anodd mewn amgylchiadau digyffelyb yn ystod y pandemig coronafeirws, yn aml mewn perygl personol mawr, ac mae’r wlad yn ddyledus iawn iddynt. I helpu llywio’r penderfyniadau hyn, mae angen canllaw eglur. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn datgan yn glir na ddylid gwneud penderfyniadau clinigol ar sail anabledd rhywun neu gyflwr iechyd isorweddol.

"Rydym wedi gofyn i Gymdeithas Feddygol Prydain (BMA) i wneud hyn yn eglur iawn yn ei chanllaw moesol ei hunan, yn unol â’u dyletswyddau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb. Os nad yw hyn yn bosib dylid tynnu’r canllaw yn ei ôl a chyfeirio aelodau’r BMA i ganllaw diamod NICE.  

"Byddai gwneud hynny yn helpu darparu’r gofal iechyd i bobl anabl y mae ganddynt yr hawl iddo."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)