CCHD yn ymateb i gynllun gweithredu Clwb Criced Sir Swydd Efrog

Cyhoeddwyd: 21 Dec 2021

Meddai Marcial Boo, Prif Weithredwr yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Roedd yr hanesion hiliaeth a gwahaniaethu yng Nghlwb Criced Sir Swydd Efrog yn annymunol ac yn peri gofid mawr. Mae chwaraeon i fod i ddod â phobl o bob cefndir at ei gilydd. Nid oes lle i hiliaeth ym myd unrhyw  chwaraeon, busnes neu gymdeithas.

“Rydym bellach wedi adolygu’r ddogfeniaeth ac yn ystyried yn debygol bod gweithred anghyfreithlon wedi digwydd.

"Fodd bynnag, rydym yn hyderus bod y rheolwyr newydd yn y clwb yn cymryd camau priodol i ddelio â methiannau’r gorffennol, gan gynnwys y tîm rheoli cyfan yn ymadael a chytuno â chynllun gweithredu 12-pwynt rhwng Swydd Efrog a Bwrdd Criced Lloegr a Chymru. Byddwn felly yn monitro cynllun gweithredu’r clwb yn fanwl ac rydym yn cadw’r hawl i weithredu’n gyfreithiol os na chaiff y cynllun gweithredu ei roi ar waith yn briodol.

“Ein nod yw gweithio gyda Bwrdd Criced Lloegr a Chymru a rheolyddion chwaraeon eraill i sicrhau na fydd y rheini oll sydd yn cymryd rhan, boed er hwyl, ffitrwydd, neu fel chwaraewyr proffesiynol, yn destun i wahaniaethu ac aflonyddu.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)