Mae angen i ymddiriedolaethau GIG wella archwiliadau marwolaeth cleifion ar frys

Cyhoeddwyd: 13 Dec 2016

Wrth ymateb i adroddiad y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) ar y ffordd mae ymddiriedolaethau GIG yn adolygu ac archwilio marwolaethau cleifion yn Lloegr, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Mae’r canfyddiadau o ofid mawr i ni. Maen nhw’n dangos bod angen i’r GIG wella ar frys sut mae’n nodi, archwilio ac yn dysgu oddi wrth farwolaethau annisgwyl cleifion yn ei ofal y gellid fod wedi’u hosgoi, yn enwedig y rheini â salwch iechyd meddwl neu anabledd.
 
“Mae’n hanfodol bod teuluoedd y cleifion hyn yn cael gwybodaeth am yr archwiliadau ac yn cael eu cynnwys ynddyn nhw. Roedd hyn yn ganfyddiad pwysig yr ymchwiliad a gynhaliom y llynedd i Farwolaethau Oedolion yn y Ddalfa.”

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Darllen adroddiad y CQC.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)