Aelodau newydd Pwyllgor yr Alban i hyrwyddo cynnydd cydraddoldeb yn 2017

Cyhoeddwyd: 08 Feb 2017

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Alban wedi cyhoeddi penodi pedwar aelod pwyllgor newydd i hyrwyddo cydraddoldeb yn y wlad.

Yr aelodau newydd i’r pwyllgor yw’r Athro Nicole Busby, Athro Cyfraith Llafur ym Mhrifysgol Strathclyde; David Crichton, Cadeirydd Iechyd GIG yr Alban; Claire MacGillivray, Cydlynydd Datblygu i Ffederasiwn Tenantiaid Caeredin a Naomi McAuliffe, Cyfarwyddwr Rhaglen Amnesty International – yr Alban a Rheolwr Consortiwm Hawliau Dynol yr Alban.

Wrth groesawu’r penodiadau, meddai Comisiynydd y Comisiwn yn yr Alban, Dr Lesley Sawers:

"Pleser yw penodi ystod mor eang o bobl ddawnus i’n Pwyllgor yn yr Alban. Daw’r pwyllgor â chryn dipyn o arbenigedd a gwybodaeth, i weithio ochr yn ochr gyda thîm y Comisiwn yn yr Alban, i helpu gyrru’r agenda cydraddoldeb a hawliau dynol yn ei blaen yn yr Alban.

"Mae cydraddoldeb a hawliau dynol yn ganolog i fywyd dinesig yr Alban ac yn haeddiannol, rydym yn falch iawn o’n cymdeithas gynhwysol, fodd bynnag mae heriau o hyd i’w hwynebu a rhwystrau i’w goresgyn. Fel y dynododd ein hadroddiad yn 2016, A yw’r Alban yn Decach?, i rai Albanwyr, pobl ifanc, Albanwyr anabl a sipsiwn deithwyr yn enwedig, mae anghydraddoldeb a gwahaniaethu yn dal yn ofid sylweddol.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chydweithwyr a phartneriaid ar draws cymdeithas ddinesig yn yr Alban i sicrhau bod yr Alban yn ateb yr heriau hyn ac yn cyflawni’n potensial fel safon fyd-eang ar gydraddoldeb a hawliau dynol."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)