Cynigion newydd i fewnosod egwyddorion hawliau dynol yng nghyfraith yr Alban

Cyhoeddwyd: 10 Dec 2018

Yn siarad heddiw mewn digwyddiad i lansio cynigion gan Grŵp Cynghorol y Prif Weinidog ar Arweinyddiaeth Hawliau Dynol, meddai John Wilkes, Pennaeth yr Alban y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Datblygiad i’w groesawu’n gynnes yw hwn. Os caiff ei gymryd ymlaen bydd yn rhoi’r Alban ar flaen gwledydd eraill y DU wrth ddatblygu cymdeithas gynyddol yn seiliedig ar hawliau.

'Cefnogwn fewnosod cytuniadau hawliau dynol yn llawn i gyfraith yr Alban. Bydd y Ddeddf Seneddol arfaethedig hon yn amlinellu’n glir am y tro cyntaf rolau a chyfrifoldebau gwladwriaeth yr Alban o ran ystod eang o hawliau a materion cymdeithasol megis hawliau plant, menywod a phobl anabl.

'Yn bwysig bydd yn rhoi mecanwaith cliriach i ddinasyddion ar gyfer datrys problemau pan fo hawliau unigol yn gwrthdaro.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)