Iechyd meddwl yw tabŵ olaf y gweithle: adolygiad Stevenson Farmer

Cyhoeddwyd: 26 Oct 2017

Wrth ymateb i gyhoeddiad ‘Thriving at Work’, adolygiad iechyd meddwl a chyflogwyr Stevenson/Farmer, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

" Iechyd meddwl yw tabŵ olaf y gweithle a rhaid i ni beidio â’i ganiatáu i’n dal yn ôl yn ein gyrfaoedd, o ran recriwtio, amgylchedd weithio a dyrchafiad.

"Gwnawn ddefnyddio’n pwerau cyfreithiol i herio gwahaniaethu yn y gweithle yn erbyn pobl â chyflyrau iechyd meddwl. Rydym yn croesawu’r alwad am fwy o dryloywder ac atebolrwydd ond nid yw’n ddigon.

"Argymhellwn i’r Llywodraeth adrodd yn flynyddol ar gynnydd i gau’r bwlch cyflogaeth anabledd gyda chyfeiriad penodol i iechyd meddwl. Yn ogystal, dylai’r Llywodraeth sicrhau bod yr hawl i ofyn am weithio hyblyg yn dechrau o’r diwrnod cyntaf un yn y swydd.

"Dylai cyflogwyr wneud pob swydd yn agored, waeth beth yw’u  statws, i weithio rhan amser a hyblyg i gefnogi cynnydd pobl a chyflyrau iechyd meddwl ganddyn nhw, gan sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i ddefnyddio’u sgiliau a gwneud eu cyfraniad eu hunain i gymdeithas."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)