Adolygiad McGregor-Smith: rhaid i’r llywodraeth lunio strategaeth hil gynhwysfawr

Cyhoeddwyd: 28 Feb 2017

Wrth sylwi ar adolygiad Ruby McGregor-Smith, i gynnydd pobl ddawnus, ddu a lleiafrifoedd ethnig yn y gweithle, a gafodd ei gyhoeddi heddiw, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Ni ddylai lliw eich croen na’ch hil fyth eich dal yn ôl yn y gwaith. Mae’r adolygiad heddiw yn tanlinellu’r canfyddiadau yn ein hadroddiad hil bod anghydraddoldeb ac annhegwch sydd wedi hen galedu yn dal yn bodoli yn ein cymdeithas.

“Rydym yn croesawu’r cynlluniau a amlinellwyd gan y Farwnes McGregor-Smith i symbylu newid, ond rydym o hyd o’r farn bod rhaid i’r llywodraeth lunio strategaeth hil gynhwysfawr i daclo’r holl faterion cydberthnasol sydd yn dal pobl yn ôl. Heb ymagwedd o’r fath rydym yn pryderu bydd y rhwygiadau’n dal i gynyddu.

“Mae’n gwbl hanfodol y gall grwpiau busnes ddod ynghyd i hyrwyddo pwysigrwydd amrywiaeth yn y gweithle a byddwn yn edrych ymlaen at fod yn aelodau’r Grŵp Amrywiaeth Busnes a Chynhwysiad newydd.”

Nodiadau i olygyddion

Darllen adroddiad hil y Comisiwn: Uno Prydain Unedig

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)