Polisi’r landlord yn gwahardd tenantiaid Indiaidd a Phacistanaidd yn anghyfreithlon, dywed Llys Sirol

Cyhoeddwyd: 08 Nov 2017

Dyfarnodd llys heddiw fod polisi’r lanlord Fergus Wilson o wahardd tenantiaid Indiaidd a Phacistanaidd yn anghyfreithlon. Daeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol â’r achos yn erbyn Mr Wilson yn Llys Sirol Maidstone.

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn, Rebecca Hilsenrath:

"Rydym yn croesawu’r gwaharddiad hwn gan y llys o bolisi gosod gwahaniaethol Mr Wilson. Mae ein tai yn sylfaenol i’n bywydau preifat ac i bwy yr ydym. Mae gwrthod cartref i rywun ar sail hil neu liw yn ymddygiad atgas nad yw’n dderbyniol yn y gymdeithas heddiw. Mae anghydraddoldebau dwfn o hyd yn ein gwlad, fel y dangosodd ein hadroddiad hil yn gynharach eleni, ac yn drist cafodd rhai achosion yr anghydraddoldebau hynny eu harddangos gan sylwadau Mr Wilson yn ystod yr haf. Fodd bynnag, mae heddiw yn ein cymryd cam yn agosach i Brydain mwy cyfartal."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)