Landlord i wynebu gweithredu cyfreithiol am wahardd pobl ‘groendywyll’ rhag rhentu ei eiddo

Cyhoeddwyd: 29 Mar 2017

Wrth sylwi mewn ymateb i landlord prynu i osod, Fergus Wilson, yn gyfrinachol yn gwahardd pobl ‘groenddu’ rhag rhentu ei eiddo, meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae’r rhain yn wirioneddol yn sylwadau atgas yn ogystal â bod yn gyfarwyddiadau anghyfreithlon gan landlord i asiantaeth gosod tai. Mae anghydraddoldeb dwfn o hyd yn ein cymdeithas fel y dangosodd ein hadroddiad hiliol, ac mae’r sylwadau hyn yn dangos pam. Fel gwlad yr ydym oll yn tybio ein bod wedi gadael yr oesoedd tywyll y tu ôl i ni, ond yn glir, mae mwy i’w wneud. Byddwn yn archwilio ac yn gofyn i Mr Wilson egluro ei gamau. Oni bai i ni gael ein boddhau na fydd yn mynd yn groes i’r gyfraith yn y dyfodol, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)