Adolygiad Lammy: angen ymrwymiad yr heddlu i leihau anghydraddoldeb hil

Cyhoeddwyd: 19 Dec 2017

Wrth sylwi ar ymateb y Llywodraeth i’r Adolygiad Lammy, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

"Mae angen ymagwedd ar y cyd i ddatrys y materion y nododd David Lammy yn ei adroddiad. Mae’r Llywodraeth wedi cymryd Adolygiad Lammy o ddifrif ac wedi ymateb yn gyflym i’w argymhellion. Fodd bynnag, i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau dwfn yn y gymdeithas, mae angen strategaeth hil gynhwysfawr a chydlynol arnom.   

"Fel y pwynt cyswllt cyntaf â’r system cyfiawnder troseddol, rhaid i’r heddlu fod yn rhan o’r ateb; eto nid yw’r rhan fwyaf o gynlluniau’r heddlu a throsedd yn cynnwys ymrwymiad i leihau anghydraddoldeb hil. Rhaid i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd egluro ar frys sut y byddant yn cyflawni’u dyletswydd gyfreithiol i symud cydraddoldeb yn ei flaen."

Nodiadau i olygyddion

Gyda David Lammy AS wrth y llyw, adolygiad annibynnol yw Adolygiad Lammy o’r driniaeth i, a’r deilliannau dros unigolion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn y System Cyfiawnder Troseddol. Canfyddwch fwy am yr Adolygiad Lammy ar GOV.UK.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)