Adolygiad Lammy: angen cynnydd o ran strategaeth hil

Cyhoeddwyd: 08 Sep 2017

Heddiw cyhoeddodd David Lammy AS ei adolygiad annibynnol o driniaeth unigolion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yn y System Cyfiawnder Troseddol a’r deilliannau iddyn nhw.

Meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

"Dylai pawb fod ag ymddiriedaeth lawn yn ein system cyfiawnder troseddol ac mae Adolygiad Lammy yn gyfraniad pwysig i ddeall yr heriau a wynebwn i wireddu hynny. Mae’n adlewyrchu llawer o’r pryderon a gododd ein hadroddiad hil ein hunain Uno Prydain Rhanedig, ac yn cryfhau ein galwadau am weithlu cyfiawnder amrywiol a chasglu data yn drylwyr ac yn dryloyw. Mae hefyd yn atsain y feirniadaethau a leisiodd y Cenhedloedd Unedig y llynedd.

"Rhaid i’r Llywodraeth ymateb i’r adolygiad ar frys a rhoi strategaeth hil gynhwysfawr ar waith gyda thargedau ymestynnol i leihau’r anghydraddoldeb hiliol sydd mor amlwg yn ein cymdeithas."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)