Ymchwiliad wedi’i agor i’r Blaid Lafur yn dilyn cwynion ynghylch gwrth-semitiaeth

Cyhoeddwyd: 28 May 2019

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw yn lansio ymchwiliad ffurfiol i bennu a yw’r Blaid Lafur wedi gwahaniaethu’n anghyfreithlon, aflonyddu neu erlid pobl oherwydd eu bod yn Iddewon.

Rydym yn falch bod y Blaid Lafur wedi ymrwymo i gydweithio’n llawn â’r ymchwiliad hwn.

Cysylltom â Llafur ar ôl i ni gael nifer o gwynion am honiadau o wrth-semitiaeth yn y Blaid.

Rydym yn ofalus wedi ystyried yr ymateb a gawsom gan y Blaid ac rydym bellach wedi agor ymchwiliad ffurfiol o dan adran 20 Deddf Cydraddoldeb 2006 i archwilio’n bellach i’r pryderon.

Bydd yr ymchwiliad yn ceisio pennu:

  • p’un ai a gafodd gweithredoedd anghyfreithlon eu cyflawni gan y Blaid a/neu’i chyflogeion a/neu’i hasiantau
  • p’un ai ag ymatebodd y Blaid i’r cwynion o weithredoedd anghyfreithlon mewn modd cyfreithlon, effeithlon ac effeithiol

Mae’r cylch gorchwyl llawn ar gael ar ein tudalen ymchwilio.

Unwaith y daw ein hymchwiliad i ben byddwn yn cyhoeddi adroddiad o’n canfyddiadau, a allai gynnwys argymhellion. 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)