Yr Uchel Lys yn dyfarnu bod rhaid cartrefu ceiswyr lloches ifanc yn iawn

Cyhoeddwyd: 27 Feb 2017

Yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys yn yr achos ‘S v Borough of Croydon’, a ddyfarnodd y dylai ceiswyr lloches ifanc sydd yn hawlio lloches fel plant gael eu trin felly a’u cartrefu mewn llety sydd yn briodol iddyn nhw nes i asesiad oed cyfreithiol gael ei wneud,

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,  Rebecca Hilsenrath:

“Mae gan Brydain hanes hir o helpu ffoaduriaid o bob cwr o’r byd. Heddiw yn fwy nag erioed, mae angen ein cymorth ar ffoaduriaid sydd yn blant a chyfle gwell iddyn nhw mewn bywyd.  

Newyddion gwirioneddol dda yw bod y llys yn gytûn â ni fod rhaid cartrefu ceiswyr lloches ifanc yn iawn a rhaid i blant gael eu trin fel plant nes y profir fel arall. 

Mae’r dyfarniad hwn yn golygu cydnabyddiaeth o bwysigrwydd diogelwch a lles pobl ifanc yn hawlio lloches. Ni ddylid eu dal mewn limbo cyfreithiol wrth aros am asesiadau oed.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)