Etholiad cyffredinol 2017: cyfnod cyn etholiad

Cyhoeddwyd: 21 Apr 2017

Fel yn ôl canllaw Swyddfa’r Cabinet, dim ond cyfathrebiadau cyfyngedig fydd gan y Comisiwn yn ystod y cyfnod cyn etholiad.

Ni fyddwn yn diweddaru’n gwefan na’n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, gan gynnwys Facebook a Twitter, yn ystod y cyfnod hwn.

Ewch i GOV.UK am ganllaw etholiadol ar gyfer gweision sifil.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)