Bwlch cyflog rhwng y rhywiau: cau’r bwlch am Brydain mwy cyfartal

Cyhoeddwyd: 27 Oct 2017

Yn dilyn yr alwad gan y Prif Weinidog Theresa May i gwmnïau gyhoeddi manylion o’u bwlch cyflog rhwng y rhywiau, meddai Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Melanie Field:

"Mae’r bylchau cyflog yn symbol o’r gwaith sydd angen arnom o hyd i’w wneud i wireddu cydraddoldeb i bawb. Mae angen i ni newid ein diwylliant yn radicalaidd yn y gweithle trwy hysbysebu swyddi fel rhai hyblyg o’r diwrnod cyntaf un. Mae angen i ni hefyd beidio ag ystyried menywod fel gofalwyr sylfaenol a mynd i’r afael a’r rhagfarn sydd yn rhemp yn ein gweithleoedd a chymdeithas. Gorau po gyntaf i ni gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, y mwy cyfartal a fydd Prydain. Rydym felly yn croesawu sylwadau Theresa May heddiw."

Nodiadau i olygyddion

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)