Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi’i gyhoeddi

Cyhoeddwyd: 13 Jul 2017

Yn dilyn cyhoeddiad y Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd heddiw, meddai Cadeirydd y Comisiwn, David Isaac: 

“Rydym wedi bod yn eglur y dylid peidio â rhwyfo’n ôl ar hawliau pobl ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae rhaid cadw’r hawliau a hanwyd o Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE, gan gynnwys amddiffynfeydd pwysig ar gyfer plant a phobl hŷn, ar gyfer dinasyddion y Deyrnas Unedig. Mae’r Bil hwn yn darparu cyfle euraidd i osod gweledigaeth bositif o Brydain deg sydd yn gwerthfawrogi cydraddoldeb a hawliau dynol. Byddwn yn argymell gwelliannau a fydd yn gwneud ymrwymiad y Llywodraeth i gadw’r Deddfau Cydraddoldeb 2006 a 2010 yn ddiamwys ar wyneb y Bil hwn, ac i gyflwyno hawl gyfansoddiadol i gydraddoldeb y bydd rhaid profi pob deddf a gweithrediad y llywodraeth yn ei herbyn. Mae’n hanfodol y gall y Senedd graffu’n briodol ar unrhyw newidiadau yn y dyfodol i gyfreithiau sydd yn sylfaenol i’n hawliau, a rhaid peidio â gadael y gorchwyl pwysig hwn yn nwylo’r Gweinidogion yn unig.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)