Ni fydd Bil Ymadael yr UE yn diogelu hawliau’r DU: llythyr agored

Cyhoeddwyd: 14 Jan 2018

Arwyddodd grŵp o fwy nag 20 o sefydliadau ac arbenigwyr cyfreithiol hawliau dynol lythyr agored ar bwysigrwydd y Siarter Hawliau Sylfaenol cyn i Fil (Ymadael) yr UE ddychwelyd i’r Senedd yr wythnos hon. Cyhoeddwyd y llythyr yn yr Observer.

“Ni fydd Bil (Ymadawiad) yr Undeb Ewropeaidd – sydd yn dychwelyd i Dŷ’r Cyffredin yr wythnos hon – yn amddiffyn hawliau pobl yn y Deyrnas Unedig fel yr addawodd y Llywodraeth. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod y Bil yn dileu’r Siarter Hawliau Sylfaenol o’n cyfraith. 

Diogela’r Siarter hawliau pwysig i ni oll: gan gynnwys hawliau i urddas, diogelwch data personol ac iechyd; ac amddiffynfeydd i weithwyr, menywod, plant, pobl hŷn, LGBTI a phobl anabl.

Ailadrodda dadansoddiad y Llywodraeth o’r Siarter ei sicrwydd na wanheir hawliau yn dilyn Brexit. Fodd bynnag, dangosa cyngor cyfreithiol annibynnol fod hyn yn anghywir. 

Mae ei golli yn creu twll hawliau dynol gan fod y Siarter yn darparu rhai hawliau a meddyginiaethau barnwrol nad oes cyfwerthoedd eglur iddynt ym maes cyfraith y DU. 

Hefyd, drwy gadw corff cymhleth ac eang cyfraith y UE wrth ddileu’r Siarter, y cod i’w ddatgloi, mae’r Llywodraeth mewn perygl o greu dryswch, gan gau ei hunan mewn mynydd o achosion cyfreithiol. 

Dim ond symbolau yw hawliau heb feddyginiaethau. Mae angen gwarantau cyfreithiol arnom yn y Bil ynglŷn â’r fath gymdeithas y dymunwn ar ôl Brexit. Er mwyn i’r Llywodraeth anrhydeddu’i haddewid o gadw’r hawliau presennol, rhaid iddi gadw’r amddiffynfeydd yn y Siarter.”

Llofnodwyr:

Adam Wagner, Bargyfreithiwr
Amnesty International UK
Sefydliad Hawliau Dynol Prydain
Children's Rights Alliance for England
Coram
Comisiwn Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon
Equality and Diversity Forum
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Fawcett Society
Gender Identity Research and Education Society (GIRES)
Jonathan Cooper OBE
Just Fair
Liberty
National Aids Trust
National Alliance of Women's Organisations (NAWO)
Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon
Schona Jolly QC
Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban
UK Race and Europe Network
UK Women’s Budget Group
Unlock Democracy
Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc

 

Gwybodaeth bellach

Canfyddwch fwy am ein chwe phrif ofid a’r cyngor cyfreithiol a gawsom.

Brexit a Siarter Hawliau Safonol yr UE: ein gofidion