Cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol ar ôl Brexit: Adroddiad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb

Cyhoeddwyd: 28 Feb 2017

Cyhoeddodd y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb heddiw ei adroddiad ar gyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol ar ôl Brexit.

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Mae gan Brydain draddodiad hir o gynnal hawliau pobl a herio annoddefgarwch. Mae Brexit yn gyfle gwych i’r llywodraeth amlinellu ei gweledigaeth o’r math o wlad yr ydym ei heisiau, ac i gryfhau’r amddiffynfeydd hawliau dynol yn y DU, unwaith i ni adael cyfreithiau’r UE ar ôl.

"Rydym yn cytuno â’r Pwyllgor bod angen i ni sicrhau bod pob amddiffynfa bresennol yn cael ei chynnwys yng nghyfraith y DU. Mae’n hanfodol na fydd unrhyw amddiffynfeydd rydym yn dibynnu arnyn nhw o ddydd i ddydd yn cael eu gwanhau. Mae angen i ni hefyd gryfhau ein hamddiffynfeydd a luniwyd yn y wlad hon, gan gynnwys drwy gyflwyno hawl gyfansoddiadol i gydraddoldeb y gall unrhyw gyfreithiau newydd gael eu profi yn ei herbyn i sicrhau eu bod yn bodloni’r safon tegwch sydd yn ganolog i werthoedd Prydain. Mae hyn yn hanfodol os ydym i gyfannu rhai o’r rhaniadau a fu cyn ac ers y refferendwm.

“Rydym yn barod i helpu’r llywodraeth i roi’r argymhellion hyn ar waith a gweithio gyda nhw i amddiffyn a gwella cyfreithiau cydraddoldeb a hawliau dynol.”

Nodiadau i olygyddion

Canfod rhagor am y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)