Darlith Hawliau Dynol Flynyddol yn archwilio profiadau ceiswyr lloches, mudwyr a ffoaduriaid yng Nghymru

Cyhoeddwyd: 10 Mar 2016

Cafodd Darlith Hawliau Dynol Flynyddol 2016 ei thraddodi gan y Parchedig Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), Ysgrifennydd y Cyngor Rhyngffydd i Gymru ac a aelod o Bwyllgor Cymru'r Comisiwn.  Gwnaeth y Parchedig Aled Edwards drafod profiadau ceiswyr lloches, mudwyr a ffoaduriaid yng Nghymru a ledled y byd, gan ei gysylltu ag amddiffyn a hybu hawliau dynol.

Siaradodd am bwysigrwydd deddfwriaeth sy’n darparu hawl dynol i fywyd, hawl dynol i fywyd teuluol a hawliau dynol plant. Archwiliodd a oedd yr hawliau dynol sylfaenol hyn yn cael eu torri.

Cododd Aled y cwestiwn: pa rôl y gall sefydliadau ac unigolion yng Nghymru ei chwarae i helpu amddiffyn hawliau dynol ceiswyr lloches, mudwyr a ffoaduriaid yng Nghymru ac mewn man arall? Soniodd am ei ymweliad yn ddiweddar ag Idomeni, ar y ffin rhwng Gwlad Groeg a Macedonia, fel rhan o ddirprwyaeth yn cwrdd â ffoaduriaid yn dianc rhag gwrthdaro. Cafodd y ddarlith ei dilyn gan sesiwn cwestiwn ac ateb lle cafodd y gynulleidfa gyfle i gynnig eu barn ar yr heriau hawliau dynol y mae Cymru yn eu hwynebu. Wrth sylwi cyn y ddarlith, meddai’r Parchedig Aled Edwards:

"Hawliau a rhyddid sylfaenol yw hawliau dynol sy’n berthnasol i bawb ohonom. 'Bydd y ddarlith hon yn archwilio profiadau ceiswyr lloches, mudwyr a ffoaduriaid ledled y byd. Byddwn yn trafod pwysigrwydd hawliau dynol, nid yn unig i’r grwpiau hyn ond i bawb. "Os bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn ennill pwerau pellach, bydd perthynas Cymru â’r byd yn newid. Gobeithio, bydd y ddarlith hon yn sbarduno trafodaeth ar y rôl orau y gall Cymru fodern ddatganoledig ei chwarae wrth sicrhau bod hawliau dynol ceiswyr lloches, mudwyr a ffoaduriaid yn cael eu hamddiffyn."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)