'Diwylliant anghrediniaeth’ yn rhoi plant sydd yn ceisio lloches mewn perygl

Cyhoeddwyd: 14 Mar 2017

Yn dilyn dyfarniad gan y Llys Apêl yn yr achos R (AA) v Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Gartref, a ddyfarnodd na ddylai ceiswyr lloches sydd o dan 18 oed gael eu cadw, hyd yn oed pan fydd swyddogion mewnfudo yn credu eu bod yn oedolion.

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Mae diwylliant anghrediniaeth yn ein system ceisio lloches yn rhoi plant mewn perygl. Rhaid trin plant sydd yn hawlio lloches fel plant nes ei fod wedi’i brofi fel arall, ac ni ddylen nhw gael eu cadw gydag oedolion.

“Mae gan Brydain hanes hir o helpu ffoaduriaid o bob ban y byd, ond rhoddir hyn mewn perygl os nad allwn ni ddiogelu’r rheini sydd yn fwyaf bregus.

“Rydym yn falch bod y llys wedi cytuno â ni na ddylai ceiswyr lloches sydd o dan 18 oed gael eu cadw, hyd yn oed, pan fo swyddogion mewnfudo’n credu eu bod nhw’n oedolion. Rhaid cadarnhau hynny trwy asesiad oedran annibynnol.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)