Cwyno am Islamoffobia yn y Blaid Geidwadol

Cyhoeddwyd: 12 May 2020

Meddai llefarydd ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Rydym wedi ystyried yn ofalus iawn y cwynion ynglŷn â gwahaniaethu ac islamoffobia yn y Blaid Geidwadol. Daethom i’r casgliad, yng ngolau’r penderfyniad gan y Blaid i gychwyn ymchwiliad annibynnol, na fyddai’n gymesur i gychwyn ein hymchwiliad ein hunan ar hyn o bryd. Byddwn yn monitro’r adolygiad ac yn gofyn i’r blaid ddarparu diweddariadau rheolaidd ar gynnydd. Os na fyddwn yn fodlon â’r cynnydd neu ar natur yr ymchwiliad gwnawn adolygu’n penderfyniad ac ni fyddwn yn diystyru defnyddio’n pwerau cyfreithiol.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)