Comisiwn yn croesawu cyhoeddiad gan y Llywodraeth i orfodi tacsis i dderbyn a chynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn

Cyhoeddwyd: 05 May 2016

Gan sylwi mewn ymateb i’r cyhoeddiad y bydd y llywodraeth yn dechrau adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 eleni, a fydd yn gosod dyletswyddau ar dacsis i dderbyn a chynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn heb dâl ychwanegol, meddai’r Arglwydd Holmes o Richmond, Comisiynydd Anabledd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  :

“Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw, ac roedd yn hen bryd iddo ddigwydd. Bydd o’r diwedd yn rhoi hawl i bobl anabl deithio mewn tacsis ar sylfaen gyfartal.

Er bod hyn yn gam i’r cyfeiriad iawn, mae llawer o ddarpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb sydd eto heb ddod i rym. Bydd y Comisiwn yn dal i bwyso ar y llywodraeth i gyflawni ei chyfrifoldeb i ddileu’r rhwystrau sy’n dal pobl anabl yn ôl, a rhoi hygyrchedd ar frig ei hagenda.”

Diwedd

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)