Comisiwn yn croesawu penodiad Comisiynydd newydd

Cyhoeddwyd: 27 Apr 2017

Wrth sylwi mewn ymateb i benodiad yr Arglwydd Shinkwin fel Comisiynydd newydd i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae gan yr Arglwydd Shinkwin brofiad helaeth ac rydym yn ei groesawu i’r Bwrdd fel Comisiynydd. Edrychwn ymlaen at weithio gydag ef ar ein prosiectau niferus i wella cydraddoldeb, tegwch a hawliau dynol i bawb.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)