Comisiwn yn ymateb i adroddiad Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar hiliaeth

Cyhoeddwyd: 11 May 2018

Wrth ymateb i adroddiad Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar hiliaeth yn y Deyrnas Unedig, meddai’r Prif Weithredwr,  Rebecca Hilsenrath:

'Mae’n glir bod anghydraddoldeb o ran hil yn dal wedi’i hen galedi ym Mhrydain. Dengys ein hymchwil ein hunain bod angen gwneud llawer o hyd ar draws llawer o feysydd, gan gynnwys addysg, cyflogaeth a’r system cyfiawnder. Cafodd hyn ei gadarnhau gan archwiliad y llywodraeth ei hun ar yr anghyfartalwch o ran hil.

'Rydym angen i’r llywodraeth gymryd camau ar y rhybudd diweddaraf hwn a dilyn ein hargymhellion ar gyfer strategaeth hil gynhwysfawr. Rydym angen i amcanion cydraddoldeb penodol gael eu gosod ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Rydym angen i wleidyddion ar bob lefel i ddangos arweinyddiaeth yn y cywair a’r deialog y maen nhw’n ei fabwysiadu, i ategu hinsawdd goddefgarwch a pharch y gall ein cymunedau fyw a gweithio gyda’i gilydd ynddi.

'Credwn y bydd y camau hyn, gyda’i gilydd, yn caniatáu pob un o’n plant, waeth eu golwg, i gyflawni’u potensial a’u cyrchnodau mewn bywyd, yn ôl eu haeddiant.'

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)