Comisiwn yn ymateb i adroddiad y CU ar wahaniaethu ar sail hil yn y DU

Cyhoeddwyd: 26 Aug 2016

Wrth sylwi ar Sylwadau Cloi Pwyllgor y CU ar Ddileu Gwahaniaethu ar sail Hil, meddai Cadeirydd y Comisiwn, David Isaac:

"Nid oes lle i hiliaeth na chasineb yn y Brydain sydd ohoni heddiw ac rydym yn rhannu pryderon mawr y CU ynglŷn â’r cynnydd sydyn o ran achosion casineb ar sail hil. Yn yr wythnosau cyn ac ar ôl pleidlais Brexit gwelom adroddiadau o achosion casineb ar sail hil yn codi’n arwyddocaol. Rydym yn cefnogi argymhellion y CU i ymchwilio’n effeithiol i bob achos o gasineb hiliol a’u herlyn, yn ogystal â chamau eang helaeth i rwystro a chosbi tramgwyddwyr yn well.” 

“Mae pryderon bod y ffordd chwerw ac ymrannol y cafodd trafodaeth y refferendwm ei gynnal wedi gwaethygu rhaniadau gofidus yn y gymdeithas ym Mhrydain, ac mae wedi cael ei defnyddio gan leiafrif i gyfreithloni casineb hiliol. Mae’r argymhelliad y dylai’r DU fabwysiadu mesurau cynhwysfawr i ymladd iaith casineb hiliol a thraethu gwleidyddol senoffobig felly yn un i’w groesawu. Mae angen i bleidiau gwleidyddol ddod ynghyd a dangos arweinyddiaeth, gan weithio gydag asiantaethau atal troseddau perthnasol.

“Rydym hefyd yn croesawu argymhellion y CU i daclo anghydraddoldeb hiliol mewn meysydd megis iechyd, addysg, cyflogaeth a chyfiawnder troseddol, yn dilyn ein hadroddiad cynhwysfawr ar y broblem hon yr wythnos ddiwethaf."

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)