Comisiwn yn adweithio i adroddiad Cyngor ar Bopeth ar y bwlch cyflogaeth y mae pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd yn eu hwynebu.

Cyhoeddwyd: 03 Aug 2016

Wrth ymateb i adroddiad, a gyhoeddodd Cyngor ar Bopeth, a ganfu fod pobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd yn wynebu "bwlch cyflogadwyedd" enfawr, gwnaeth Comisiynydd Anabledd y Comisiwn, yr Arglwydd Holmes, y datganiad canlynol:

"Ledled Prydain, caiff pobl anabl a phobl â phroblemau iechyd eu cloi allan o brif ffrwd cymdeithas drwy dlodi ac unigedd. Mae pobl anabl am weithio. Mae cyflogaeth yn sicrhau eu hannibyniaeth eu hunain iddyn nhw yn ogystal â mwy o gydraddoldeb i gymdeithas drwyddi draw.

Gyda chynllunio synhwyrol, ac addasiadau rhesymol, nid oes yr un rheswm na all cyflogwyr agor llawer mwy o gyfleoedd i bobl anabl yn eu gweithfannau, a chefnogi staff â phroblemau iechyd sy’n dymuno aros mewn cyflogaeth".

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)