Comisiwn yn sylwi ar y cynnydd yn nifer troseddau casineb

Cyhoeddwyd: 13 Oct 2016

Wrth sylwi mewn ymateb i adroddiad newydd gan y Swyddfa Gartref, sy’n dangos cynnydd o 41% yn nifer troseddau casineb ar sail hil neu grefydd ers refferendwm yr UE, meddai Cadeirydd y Comisiwn, David Isaac:

"Mae’r ffigurau hyn yn dangos yn glir iawn bod rhai pobl wedi defnyddio canlyniad y refferendwm i gyfiawnhau eu safbwyntiau gresynus a hyrwyddo anoddefgarwch a chasineb. Allwn ni ddim caniatáu i hyn barhau a rhaid i ni wneud ein gorau glas i ddod â’r wlad at ei gilydd. Ni ddylai neb orfod dioddef unrhyw fath o droseddau casineb ac rydym yn annog unrhyw un sydd yn eu dioddef i sôn amdanyn nhw’n syth. Rydym yn gweithio gyda nifer o lysgenadaethau a grwpiau busnes i rannu gwybodaeth ar sut i adrodd am unrhyw achos ac i wella dealltwriaeth o’r broblem."

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)