Comisiwn yn sylwi ar dderbynyddes wedi ei hanfon adref am wrthod gwisgo sodlau uchel

Cyhoeddwyd: 11 May 2016

Gan sylwi ar y newyddion bod derbynyddes wedi ei hanfon adref o’i gwaith ar ôl gwrthod gwisgo sodlau uchel, meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol;

'41 o flynyddoedd ers cafodd y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw ei chyflwyno, mae’n annealladwy bod rhai cwmnïau yn dal yn arfer y math hwn o ragfarn ar sail rhyw nad yw o’r oes hon.'

'Yn ein barn ni, heblaw bod gofynion yr un mor llym yn cael eu cymhwyso ar weithwyr gwrywaidd, mae’n debygol bod gofyniad i wisgo sodlau dwy fodfedd yn gyfystyr â gwahaniaethu anghyfreithlon, a byddwn yn ystyried a oes eisiau gweithredu neu beidio.'
 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)