Comisiwn yn sylwi ar achosion hiliol yn dilyn refferendwm yr UE

Cyhoeddwyd: 27 Jun 2016

Gan sylwi mewn ymateb i adroddiadau ar achosion hiliol yn dilyn refferendwm yr UE, meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

"Mae adroddiadau bod rhai unigolion yn herwgipio canlyniad y refferendwm i hyrwyddo hiliaeth, casineb ac anghydfod yn  peri gofid mawr a dylid ei gondemnio’n eang.

Mae gan Brydain hanes cryf a balch o werthfawrogi amrywiaeth a herio casineb ac anoddefgarwch. Mae gennym gyfreithiau pwysig i ddiogelu pobl rhag gwahaniaethu, aflonyddu a throseddau casineb. Dylai’r sawl sy’n torri hawliau pobl eraill gael eu herio a’u dal i gyfrif, a dylai achosion casineb gael eu hadrodd wrth yr heddlu.

Dangosodd pleidlais y refferendwm fod y mwyafrif llethol am ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd, ac mae hyn yn galonogol. Ond yn sgil yr ymgyrch a’r canlyniad cafwyd rhaniadau yn ein cymdeithas na ellir eu cyfannu ond drwy ymdrechion taer. Mae angen i ni a’n harweinwyr gwleidyddol gyd-dynnu o ran budd y wlad i gymodi’r bobl ac uno’r wlad yn erbyn hiliaeth, casineb ac anoddefgarwch.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)