Comisiwn yn sylwi ar newidiadau arfaethedig i Asesiadau Gallu Gweithio i bobl anabl

Cyhoeddwyd: 31 Oct 2016

Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn, Rebecca Hilsenrath:

Mae cyflogaeth yn hanfodol i bobl anabl allu byw’n annibynnol. Rhaid i strategaeth y llywodraeth fod yn ddeallus, gwybodus ac nid “model un-maint-i-bawb”. Rhaid i ni gydnabod bod system lles gefnogol yn hanfodol i’r sawl nad yw’n gallu gweithio o gwbl.

Er mwyn i niferoedd mwy o bobl anabl gael mynediad i’r gweithle, mae angen dull cynhwysfawr sy’n cynnwys cymorth sydd wedi’i dargedu yn y farchnad lafur, megis sicrhau bod cynlluniau prentisiaeth yn defnyddio camau positif, gyda monitro deilliannau i’r anabl. Mae’r rheini ag anabledd yn haeddu’r un cyfleoedd â phawb arall. Mae angen i ni weld cyflogwyr yn chwarae’u rhan a pheidio â diystyru potensial sector gwerthfawr y gweithlu.

Byddwn yn ymateb i gynigion y Llywodraeth pan ddaw’r manylion i law.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)