Comisiwn yn sylwi ar faddeuant ar ôl marwolaeth i ddynion hoyw a deurywiol

Cyhoeddwyd: 20 Oct 2016

Wrth sylwi ar ddatganiad y llywodraeth bod dynion hoyw a deurywiol a gafodd eu collfarnu am droseddau rhywiol sydd bellach wedi’u diddymu yng Nghymru a Lloegr i gael maddeuant ar ôl marwolaeth, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Dyma ddiwrnod pwysig i bob un o’r rheini sydd wedi cael collfarnau troseddol drwy hen gyfreithiau anghyfiawn. Mae llawer o bobl wedi ymgyrchu dros roi maddeuant i ddynion hoyw sydd wedi’u collfarnu am fod yr hyn ydyn nhw ac rwy’n cymeradwyo’r llywodraeth am gyflawni’i hymrwymiad.”     

Picture of David Isaac alongside his quote, above in full

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)