Comisiwn yn sylwi ar lythyr at drefnwyr Dyfarniad Jhalak

Cyhoeddwyd: 28 Apr 2017

Wrth sylwi ar lythyr a anfonwyd gan y Comisiwn at drefnwyr Dyfarniad Jhalak, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn:

“Fel rheolydd cydraddoldeb annibynnol y DU, mae dyletswydd ar y Comisiwn i ystyried cwynion gan unigolion am achosion posibl o fynd yn groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

“Yn dilyn cwyn gan Philip Davies AS am Ddyfarniad Jhalak yn agored yn unig i ysgrifenwyr lliw, ysgrifennom lythyr i sefydlu pwrpas a chymesuredd Dyfarniad Jhalak.

“Ni wnaeth y llythyr awgrymu bod unrhyw weithred anghyfreithlon wedi digwydd a darparodd yr ymateb yr eglurhad yr oedd ei angen arnom fod y dyfarniad yn golygu gweithredu positif cyfreithlon. Yn bellach, mae’r dyfarniad yn fath o weithredu y mae’r Comisiwn yn ei gefnogi a’i argymell.”

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)