Comisiwn yn sylwi ar ganfyddiadau Adolygiad Parker

Cyhoeddwyd: 02 Nov 2016

Wrth sylwi ar ganfyddiadau Adolygiad Parker i amrywiaeth byrddau FTSE, meddai David Isaac, Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae diffyg anfaddeuol o hyd o amrywiaeth mewn ystafelloedd bwrdd busnesau mawr. Maen nhw, o hyd, yn wyn ac yn wryw a’r diwylliant cyffredinol yw’r “hwn ‘rydych yn ei nabod, nid yr hyn ‘rydych yn ei wybod”. Er mwyn i fusnesau lwyddo, dylen nhw harneisio doniau pob rhan o gymdeithas, gan gynnwys rhywedd a hiliau gwahanol. Mae cymryd camau ar unwaith i feithrin y biblinell doniau yn rhywbeth y gall pob cwmni ei wneud.”

“Mae’r adroddiad heddiw yn atgyfnerthu canfyddiadau ein hymchwiliad ein hunain na fo digon o gwmnïau yn gwella amrywiaeth eu bwrdd. Rydym yn croesawu’r adroddiad heddiw ac yn gobeithio bydd busnesau’n gweithredu heb oedi i roi’r argymhellion pwysig hyn ar waith.”

Cefndir

Datgelodd ein hymchwiliad arferion a oedd yn creu rhwystrau rhag amrywiaeth:

  • gofynion rôl yn cynnwys profiad blaenorol o fod ar fwrdd FTSE a chemeg ac addasrwydd sy’n gweddu i’r bwrdd cyfredol; 
  • dim yn hysbysebu a chefnogaeth brin o chwilio’n ehangach i gynnwys pobl o’r byd academaidd, cyrff proffesiynol a’r sector nad yw ar gyfer gwneud elw. 

Ymwelwch â  https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/how-improve-board-diversity-six-step-guide-good-practice-guide ar gyfer ein canllaw i gwmnïau a chwmnïau chwilio gweithredol ar wella amrywiaeth byrddau cwmni.

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)