Comisiwn yn sylwi ar dargedau amrywiaeth recriwtio’r BBC

Cyhoeddwyd: 28 Apr 2016

Gan sylwi mewn ymateb i broses recriwtio newydd y BBC sydd wedi’i chynllunio i sicrhau bod ei weithlu’n adlewyrchu’r Brydain sydd ohoni heddiw, meddai’r Arglwydd Holmes o Richmond, Comisiynydd yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

'Mae gan y BBC ran unigryw wrth sbarduno newid ar draws y diwydiant a chymdeithas drwyddi draw. Rwy’n croesawu’r targedau amrywiaeth newydd a gyhoeddwyd heddiw a hoffwn longyfarch Tony Hall ar ei arweinyddiaeth a’i ymroddiad i sicrhau bod y BBC yn adlewyrchu’r genedl ar y sgrin ac oddi arni.

 

'Fodd bynnag, un o’r problemau a godwyd gan lawer yn y gorffennol yw diffyg gwireddu’r targedau ar ôl eu cyhoeddi. Mae angen i Tony Hall a gweddill tîm arweinyddiaeth y BBC sicrhau nad cyhoeddiad arall yn unig yw hwn na fydd yn cyflawni newid arwyddocaol parhaol. 

 

'Bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ynghyd ag Ofcom, CDN a Pact, yn gweithio gyda darlledwyr a chynhyrchwyr annibynnol dros y flwyddyn a aeth heibio i nodi rhwystrau rhag cynyddu amrywiaeth ac mae wedi llunio canllaw cyfreithiol terfynol i helpu pawb yn y sector i gyflawni’r nod hwn. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’r BBC i’w helpu i gyflawni’u targedau.'

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)