Cadeirydd y Comisiwn yn sylwi ar drafodaeth hurt ar fudwyr sy’n blant

Cyhoeddwyd: 19 Oct 2016

Gan sylwi ar yr awgrym i brofi dannedd plant sy’n fudwyr i wirio eu hoed, meddai cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Mae cywair y drafodaeth ar fudwyr sy’n blant yn cyrraedd y DU yn dod yn hurt. Rydym yn gweld y nifer uchaf o fudwyr sy’n blant ers yr Ail Ryfel Byd. Mae Prydain yn ymfalchïo yn ei hanes o groesawu pobl sydd angen ein cymorth. Rydym bob amser wedi’u trin gyda pharch. Nid galw am wiriadau ymwthiol ar ddannedd y rheini sy’n dod o wledydd sy’n cael eu difetha gan ryfel yw’r ateb. Mae arbenigwyr yn gytûn nad yw’n ffordd gywir i bennu oed rhywun. Y ffordd orau o ddiogelu plant yw eu trin fel plant tan y profir fel arall. Os oes unrhyw amheuaeth dylai arbenigwr annibynnol wirio oedran. Ni ddylem droi at luniau neu feddalwedd cyfrifiadurol i wneud hynny.”

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)