Comisiwn yn galw ar y Llywodraeth i ddiogelu plant mudol heb gydymaith

Cyhoeddwyd: 02 Aug 2016

Wrth sylwi ar Adroddiad Tŷ’r Arglwyddi ‘Children in crisis: unaccompanied migrant children in the EU’, meddai Comisiynydd y Comisiwn, Lorna McGregor:

Mae canfyddiadau’r adroddiad hwn yn achos pryder mawr; yn ôl amcangyfrif ceidwadol mae 10,000 o blant heb gydymaith nad oes cyfrif amdanyn nhw ar hyn o bryd yn yr UE, tra bo llawer o blant arall sy’n agored i niwed wedi dioddef cam-fanteisio rhywiol, iselder ysbryd, anhwylder straen wedi trawma, sy’n cael ei waethygu gan ddiwylliant o anghrediniaeth a drwgdybiaeth yn system mewnfudo’r DU.

Caiff plant eu hasesu’n anghywir yn barhaus fel oedolion a’u cadw mewn canolfannau cadw i oedolion, tra bo’r cyhoeddiad yn ddiweddar bod canolfan cyn gadael Cedars yn cau yn cynrychioli tro pedol gan Lywodraeth y DU ar ei hymrwymiad i beidio â chadw plant mudol yn gaeth mwyach.

Mae’n hollbwysig nad ydym yn anwybyddu cyflwr plant mudol heb gydymaith, ac rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflawni ei hymrwymiad i dderbyn 3,000 o ffoaduriaid sy’n blant heb gydymaith. Rydym hefyd yn cefnogi’r argymhelliad i roi mynediad i bob plentyn sydd wedi ei wahanu i warcheidwad i sicrhau bod ei hawliau’n cael eu hamddiffyn.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)