Comisiwn yn cytuno y dylid caniatáu i ASau fwydo ar y fron yn Nhŷ’r Cyffredin

Cyhoeddwyd: 21 Jul 2016

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn:

Mae angen mwy o fenywod ym myd gwleidyddiaeth. Rydym oll yn gwybod hynny. Byddai’n wych i ddod â rheol sydd ar ei hôl hi i ben sy’n atal menywod rhag bod yn famau yn y gwaith. Mae bod yn AS yn swydd galed gydag oriau maith yn gweithio ar ran y wlad ac mae angen i ni ei wneud yn haws i ystod lawn o bobl i wneud y swydd honno. Hyfryd yw clywed bod y Senedd yn ategu’r argymhellion hyn.   

Mae ar ASau gyfrifoldeb i fod yn fodelau rôl yn ogystal â rhedeg y wlad. Os gwireddir y newidiadau hyn bydd y math hwn o arweinyddiaeth yn esiampl i fusnesau eraill. Dywedodd bron un o bob pedwar cyflogwr wrthym mewn arolwg eu bod yn ansicr ynglŷn â sut i ymaddasu â menywod yn bwydo ar y fron yn y gwaith neu’n gwasgu llaeth. Pam na wnaiff y Senedd ddangos iddyn nhw sut i fynd ati?

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)