Safbwynt y Comisiwn ar Fil Hawliau arfaethedig y Llywodraeth

Cyhoeddwyd: 10 May 2016

Wrth sylwi mewn ymateb i sylwadau pwyllgor Tŷ’r Arglwyddi y gallai cynllun Michael Gove i ddisodli’r Ddeddf Hawliau Dynol roi ergyd i statws y DU yn sefydliadau fel yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Yn ein barn ni, ni ddylai unrhyw newidiadau i’n fframwaith hawliau dynol cyfredol lastwreiddio’r diogelwch a gynhwysir yn y Ddeddf Hawliau Dynol.

“Mae’r Comisiwn bob amser wedi dweud na ddylai unrhyw newidiadau i’r fframwaith cyfreithiol wanhau’r amddiffyniadau hawliau dynol yr ydym oll yn eu mwynhau. Rydym yn croesawu trafodaeth ar fater mor bwysig ond ni fyddem yn cefnogi gwrthdroi rôl arweiniol byd eang Prydain ers hir amser wrth amddiffyn a hybu hawliau dynol.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)