Comisiwn yn sylwi ar glwb golff Muirfield yn gwahardd aelodau benywaidd

Cyhoeddwyd: 19 May 2016

Gan sylwi mewn ymateb i’r cyhoeddiad na fydd clwb golff Muirfield mwyach yn cynnal y Bencampwriaeth Agored ar ôl i aelodau bleidleisio yn erbyn caniatáu menywod i ymuno â’r clwb,

 

meddai Comisiynydd y Comisiwn i’r Alban, Dr Lesley Sawers:

'Mae penderfyniad Muirfield i beidio â derbyn menywod newydd gostio £100m i economi’r Alban.

'Er y gallai bod yn gyfreithiol i weithredu clybiau un rhyw, yn glir nid yw’n ddymunol yn yr achos hwn. Dyma’r canlyniad.

'Rydym ni o’r farn na ddylid yn yr unfed ganrif ar hugain, mewn gwirionedd, ganiatáu dymuniadau’r ychydig nad yw o’r oes hon i bennu buddiannau economaidd y wlad.

'Mewn cyfnod pan rydym yn gwneud cynnydd da ar gydraddoldeb, pa arwydd y mae hyn yn ei anfon i sefydliadau a busnesau eraill?'

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)