Comisiwn yn sylwi ar Adroddiad Pwyllgor Cydraddoldebau a Menywod

Cyhoeddwyd: 31 Aug 2016

Wrth sylwi ar adroddiad newydd Pwyllgor Cydraddoldebau a Menywod, meddai Caroline Waters, Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“Mae’r adroddiad pwysig hwn yn taflu golau ar broblem sy’n codi gofid yn gynyddol. Rydym yn annog y Llywodraeth i wneud rhagor a gweithio’n ddiwyd i daclo’r broblem neu fydd cannoedd o filoedd o fenywod yn parhau i ddioddef gwahaniaethu yn eu gwaith bob blwyddyn.

“Rydym yn falch bod y Pwyllgor wedi mabwysiadu ein hargymhellion i wella mynediad i gyfiawnder gan alw ar ymestyn y terfyn amser tri mis ar gyfer hawliadau tribiwnlys, a thaclo’r rhwystrau a achosir gan ffioedd tribiwnlys uchel.

“Rydym hefyd yn cefnogi’r alwad ar gyfer hawliau cryfach o’r dechrau’n deg i rieni megis cyflogwyr yn cynnig gweithio hyblyg i bob swydd heblaw bod cyfiawnhad rhesymol i beidio â gwneud.”

Nodiadau i olygyddion

Ar gyfer mwy o wybodaeth i’r wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau swyddfa 07767 272 818

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)