Comisiwn yn gwneud sylw ar achos gwahaniaethu ar sail rhyw Clwb Pêl droed Chelsea

Cyhoeddwyd: 08 Jun 2016

Dylai Manchester United ofyn i Jose Mourinho ymddiheuro yn bersonol yn dilyn hawliad gwahaniaethu ar sail rhyw cyn cyflogai Chelsea, Dr Eva Carneiro.

Meddai’r Arglwydd Holmes, sydd hefyd yn Gomisiynydd yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

“O ystyried ei le yn llygad y cyhoedd a’r neges y mae’n ei hanfon, dylai Jose Mourinho ymddiheuro yn bersonol i ddangos cydnabyddiaeth a dealltwriaeth o’r gofid a achoswyd i Dr Carneiro.

“Dylai Manchester United sicrhau ei fod yn gwneud felly, gan y bydd yn anfon neges bwysig i filiynau o gefnogwyr Manchester United a phêl droed ledled y byd. Mae gan bêl droed filoedd a miloedd o fenywod a merched sy’n ei chefnogi ac yn ei chwarae a rhaid iddi ailddarganfod ei chwmpawd moesol a dangos ei bod yn gêm i bawb.”

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth i’r wasg, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar 0161 829 8102, y tu allan i oriau gwaith 07767 272 818.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)