Comisiwn yn croesawu archwiliad y llywodraeth ar anghysondebau hiliol a chymdeithasol economaidd ym maes gwasanaethau cyhoeddus

Cyhoeddwyd: 30 Aug 2016

Wrth sylwi mewn ymateb i’r llywodraeth, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Dangosodd ein hadroddiad ‘Uno Prydain Ranedig’ anghydraddoldebau dwfn sy’n dal yn bodoli yn ein cymdeithas a chyflwynodd yr achos dros weithredu cydunol gan y llywodraeth. Rwy’n croesawu’n gynnes gyhoeddiad y Prif Weinidog a gobeithio bydd heddiw yn nodi dechrau dull y llywodraeth drwyddi draw o daclo anghydraddoldeb ac anfantais sydd wedi hen galedu yn y DU. Gyda’n gilydd gallwn symud y tu hwnt i amlygu problemau cyfarwydd i gyflenwi atebion newydd y gellir eu monitro’n hawdd. Rydym yn barod i weithio gyda’r llywodraeth i sicrhau bod hyn yn gwireddu polisïau a fydd yn dechrau gwneud gwahaniaeth i fywydau a chyfleoedd pobl.”

Cefndir

Defnyddiodd cyhoeddiad y Prif Weinidog enghreifftiau a amlygwyd gan ein hadroddiad ‘Uno Prydain Ranedig’. Ceir yr adroddiad yn  https://www.equalityhumanrights.com/cy/adroddiad-hil-cyfannu-rhwygau-rhwng-pobl-ym-mhrydain

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)