Newidiadau i fudd-daliadau anabledd: dylai’r system lles gefnogi’r sawl sydd mewn angen

Cyhoeddwyd: 27 Feb 2017

Wrth ymateb i’r newidiadau arfaethedig ar fudd-daliadau anabledd, a’r sylwadau gan Bennaeth Uned Polisi Rhif. 10, George Freeman, meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

"Dylai ein system lles gefnogi’r sawl sydd mewn angen. Dylai unrhyw benderfyniad gael ei seilio ar dystiolaeth gadarn ac nid ar gyffredinoliadau ysgubol. Mae llawer o bobl ag anableddau cudd ac mae angen cymorth arnyn nhw’r un fath.  Bydd y sylwadau hyn dim ond yn bwydo canfyddiadau negyddol o anabledd ac ychwanegu at y stigma ynghylch materion iechyd meddwl."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)