Cyllideb 2017: £5 miliwn i helpu menywod yn dychwelyd i’r gwaith

Cyhoeddwyd: 08 Mar 2017

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi £5 miliwn yng Nghyllideb Gwanwyn 2017 i ymestyn cynlluniau i helpu menywod yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl eu habsenoldeb mamolaeth.  

Meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

"Mae dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth yn gyfnod allweddol mewn gyrfa menyw, ac yn gyfnod pan fydd menywod yn rhy aml yn teimlo nad ydyn nhw’n cael eu cefnogi neu, hyd yn oed yn waeth, yn dioddef gwahaniaethu. Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw i gefnogi mwy o fenywod i ddychwelyd i’r gwaith, ond mae rhaid i fusnesau wneud mwy i helpu mamau, gan gynnwys trefniadau gweithio hyblyg gwell o ddiwrnod cyntaf y gyflogaeth. Mae rhaid i’r Llywodraeth hefyd sicrhau na fo ffioedd tribiwnlys cyflogaeth yn rhwystro menywod rhag dwyn achosion o wahaniaethu posibl ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

"Gyda busnesau blaenllaw, rydym wedi lansio’r ymgyrch Gweithio Blaengar i annog cwmnïau i wneud eu gweithleoedd y gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd yn dychwelyd i’r gwaith."

Nodiadau i olygyddion

Canfod rhagor am waith y Comisiwn ynghylch beichiogrwydd a mamolaeth.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)