Ymateb i ddyfarniad yr Uchel Lys ar gapio budd-daliadau

Cyhoeddwyd: 22 Jun 2017

Mae’r Uchel Lys wedi dyfarnu bod cam y Llywodraeth i roi cap ar fudd-daliadau yn annheg i rieni sengl â phlant ifanc. Rydym yn croesawu’r dyfarniad hwn ar ôl i ni fynegi pryder i’r Llywodraeth am y polisi hwn.

Wrth ymateb i’r dyfarniad, meddai Rebecca Hilsenrath, Prif Weithredwr:

"Mae angen system llesiant a chymorth arnom sydd yn addas i’w diben ac yn helpu’r rheini sydd mewn angen. Mae’r rhan fwyaf o bobl am weithio, ond am resymau cyfreithlon, ni all rhai pobl wneud hynny. Rydym wedi dadlau’n gyson bod capio’r budd-daliadau yn annheg ar rai grwpiau ac yn cael effaith enwedig o niweidiol ar fenywod a phlant o deuluoedd tlotach. Ar ôl y dyfarniad hwn, rydym yn annog y llywodraeth i ystyried hyn ymhellach."

 

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)