Adroddiad mynediad yr Uwch Gynghrair i bobl anabl: mae’r amser i esgusodion ar ben

Cyhoeddwyd: 01 Feb 2017

Cyhoeddodd yr Uwch Gynghrair, heddiw, eu hadroddiad dros dro ar fynediad i bobl anabl yn eu meysydd pêl droed.

Wrth sylwi ar yr adroddiad, meddai Cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, David Isaac:

“Mae cefnogwyr anabl yn rhoi eu harian i’w clybiau'r un fath â phawb arall. Maen nhw’n prynu’r crysau ac yn cefnogi’u timau yn ffyddlon. Addawodd yr Uwch Gynghrair y byddai mynediad i bobl anabl yn cael ei wella erbyn dechrau’r tymor nesaf, felly siomedig yw canfod na fydd y clybiau’n cyflawni’r terfyn amser hwnnw. Mae’r amser ar gyfer esgusodion ar ben.

“Mae angen i glybiau ddangos i ni ar frys yr hyn y maen nhw’n ei wneud i sicrhau y byddan nhw’n cydymffurfio â’r gyfraith a sut maen nhw’n ei gwneud hi’n haws i gefnogwyr anabl fynychu gemau. Os na wnawn nhw, byddan nhw’n wynebu gweithredu cyfreithiol.”

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)